Voorbereiding

De voorbereiding begint met het maken van een actieplan, en het onderzoeken of er binnen dorp of gemeente mensen beschikbaar zijn die zoveel onderwerpenkennis hebben, dat zij een prima bijdrage aan de redactie kunnen geven.

In het actieplan wordt het aantal onderwerpen, de hoeveelheid kaarten in een set, het aantal sets en de actieperiode bepaald. Uiteraard wordt daarbij vooral gekeken naar de gemiddelde weekomzet van de winkel en het concurrentieveld om een goede prognose van de terugverdienmogelijkheden te geven. In de voorbereidingsperiode wordt ook een voorstel gedaan voor de inzet van promotiemiddelen. Belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het werven van een redactie (onderwerpen, tekst en foto's) zodat binnen de planning de serie kaarten kan worden voorbereid. Uiteraard kan de ondernemer die de actie wil gaan doen zelf ook zitting nemen in de redactie.