Voorbereiding

De voorbereiding voor het realiseren van een lokale sportplaatjesactie is afhankelijk van een actieplan op maat, dat eerst door Tomorrow wordt opgesteld. In dit plan wordt gekeken naar de concurrentiesituatie, de doelstellingen, de meest geschikte sportclub(s) en de meest ideale opzet van de actie. Als daar overeenstemming over is met de lokale klant, kunnen de voorbereidingen starten.

De concurrentiesituatie in het lokale marktgebied is voor een belangrijk deel bepalend hoeveel extra omzet een sportplaatjesactie voor een winkel of winkelcentrum kan opleveren. Daarom maakt Tomorrow voor ieder project een situatie-analyse, waarin ook de lokale clubs in kaart gebracht worden. Aan de hand daarvan wordt een actieplan opgesteld, met een voorstel voor de clubs die betrokken kunnen worden in de actie, de hoeveelheid plaatjes en plaatjessets, de actieperiode, het actiemechanisme en de opzet van de verzamelalbums. In dit actieplan komt echter ook het terugverdienmodel voor de winkel(s) aan de orde. Tomorrow hanteert daarbij een prognose voor een te realiseren omzetstijging die gebaseerd is op haar database met inmiddels honderden vergelijkbare acties.

Als de ondernemer of bedrijfsleider akkoord is met het plan, volgt er een belangrijke stap: het werven en enthousiasmeren van de beoogde sportclubs. In dit traject verzorgt Tomorrow de presentatie en uitleg aan de clubs en bespreekt met hen de planning en de mogelijkheden die een club heeft via deze sportplaatjesactie. Als de club(s) akkoord gaan, kan de fotografie worden ingepland.