PR en reclame

Een lokale sportplaatjesactie levert vrij eenvoudig positieve publiciteit voor de winkel(s) en de club(s) op. De lokale media besteden graag aandacht aan zo'n spaaractie als ze op tijd en op de juiste manier worden geïnformeerd. Maar ook reclame advertenties en slimme online communicatie en pr zorgen ervoor dat de spaaractie blijft leven bij de doelgroep. Tomorrow helpt graag een handje.

Al vanaf het moment dat de spaaractie wordt aangekondigd bij de leden van de plaatselijke sportclub(s), ontstaan er mogelijkheden om publiciteit bij de lokale media te realiseren. De fotografie van alle leden van de club is een evenement op zichzelf en leidt vaak tot de eerste artikelen in de huis-aan-huis bladen, maar ook op de websites van de club. Advertorials, kort voor de start van een spaaractie, voeden de honger naar informatie en kloppen de spanning flink op. Advertenties met weekacties van de supermarkt zorgen ervoor dat de sparende consument nog gerichter zijn of haar inkopen gaat doen. Banners op de website van de club leiden de enthousiaste spaarders weer naar de actiepagina's van de website van de supermarkt. Ook de sociale media zijn geschikte onderdelen uit de pr en reclame campagne voor de spaaractie. Tomorrow bedenkt, ontwerpt en voert uit!

PR en reclame