Schoolplaatjes

Schoolplaatjes spaaracties borduren voort op de ongekende successen van sportplaatjes spaaracties. Basisschoolkinderen (4-12 jaar) zijn in de regel erg trots op hun school! Dat geeft een basis om, binnen een educatieve aanpak, een lokale promotie te ontwikkelen, waarin deze kinderen door deelname aan een promotie op een leuke manier leren. Maar via de organiserende winkel ook een basis meekrijgen op het gebied van bijvoorbeeld gezonde voeding.

Tomorrow heeft 2 verschillende lokale promotieconcepten, die ingezet kunnen worden voor een promotionele samenwerking tussen lokale retailers en basisscholen. Daar waar in het ene concept alle individuele kinderen van de basisschool centraal staan, staan in het andere concept juist klassen, groepen en herkenbare schoolplekken, gebeurtenissen en evenementen centraal. Beide concepten kunnen in overleg worden ingevuld met elementen die een prima brug zijn voor educatie, maar ook met onderdelen die de retailer helpen om haar maatschappelijke betrokkenheid naar deze doelgroep goed in te vullen. Kenmerkend voor de aanpak van Tomorrow is uiteraard: lokale invulling op basis van wensen en ideeën van scholen en ondernemer, fraai verzorgde materialen en passende publiciteit en promotie.

Schoolplaatjes in beeld